webinar masterclass actualiteiten 2024/2025

JWinfotainment organiseert op meerdere data webinar masterclasses Actualiteiten, die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen, veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt. De groepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers

53 Nirpa PE punten (permanente educatie)

ACTUALITEITEN 2024
/2025
De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige gedaan mag worden of door een werknemer. Nieuw is dat indicaties die wijzen op het zelfstandig ondernemerschap ook stevig mee gaan wegen bij de beoordeling van een arbeidsrelatie.
In het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers worden nulurencontracten afgeschaft. Er komen (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uur waarvoor werkenden worden ingeroosterd en betaald krijgen. Ook wordt er een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid. Daardoor is er buiten afgesproken werktijden geen verplichting om te komen werken.
Na 3 jaar of na 3 aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever verdient een werknemer een vast contract. Dit is geregeld in de zogenoemde ketenbepaling. Gebeurt dat niet, dan geldt een tussenpoos van 5 jaar waarna een werkgever weer iemand tijdelijk in dienst kan nemen. Nu mag dat nog na 6 maanden ‘pauze’.
Langdurig ziek zijn, of arbeidsongeschikt raken, heeft een grote impact op mensen.
In eerste instantie natuurlijk voor de werknemer zelf en voor zijn of haar omgeving.
Maar ook een werkgever komt voor problemen te staan als een medewerker langere tijd uit de running is. Met name de kleine en middelgrote werkgevers zijn minder wendbaar als één van de werknemers langdurig uitvalt. Kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers krijgen na het eerste ziektejaar duidelijkheid over de vervanging van een werknemer.
Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon.
Maar liefst 1 op de 10 werknemers in Nederland is 60 jaar of ouder en zal binnen nu en 7 jaar met pensioen gaan. Daarmee verliest Nederland een waardevolle groep werknemers in een zeer krappe arbeidsmarkt. En hoewel iedereen na een lange loopbaan van het pensioen mag genieten, zijn er ook werknemers die helemaal niet willen stoppen.
Om werkgevers aan te sporen het gesprek over doorwerken na de AOW aan te gaan, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart met voorlichting onder de noemer ‘Sommige werknemers zijn niet te stoppen’.
Malafide uitzendbureaus maken misbruik van kwetsbare mensen. Deze bureaus omzeilen de regels en dit leidt tot schrijnende situaties voor arbeidsmigranten. Ook hebben malafide bureaus een financieel voordeel ten opzichte van hun concurrenten die wél goed voor hun personeel zorgen. Om deze misstanden tegen te gaan komt het kabinet met een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus.


PROGRAMMA

Flexwerkers

  • internetconsultatie (oproepkrachten / ketenregeling)
  • toelatingseis uitzendbureau's

ZZP’ers / Schijnzelfstandigen

  • internetconsultatie
  • uitspraak Hoge Raad - Deliveroo / consequenties

Wet werken waar je wilt

Kaderovereenkomst werken over de grens

Wetsvoorstel wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar

Diversen

  • AOW+ / Wet tegemoetkoming loondomein / minimumuurloon /  klokkenluidersregeling / concurrentiebeding / Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie / WIA-beoordeling verkorte procedure 60+ / verval vakantiedagen / vakantiedagen en ziekte / tussentijdse beëindiging tijdelijk contract / verplichte vertrouwenspersoon / vereenvoudigde WIA-procedure / transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging /  AVG / arbo-vrijstellingen (persoonsbeveiliging / gezonde maaltijd) / ...

Actuele jurisprudentie


Uiteraard wordt het programma steeds aangepast aan de actualiteit.


data open inschrijving masterclass 2024

januari 11   09.00 - 12.30
februari 9   09.00 - 12.30
maart 7   09.00 - 12.30

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

 

groepsgrootte maximaal 15 personen
tijd 09.00 - 12.30 uur
locatie webinar
kosten € 295,- pp (excl btw) inclusief digitale hand-out sheets
   

aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.