webinar masterclass actualiteiten 2024/2025

JWinfotainment organiseert op meerdere data webinar masterclasses Actualiteiten, die zich kenmerken door actuele informatie, kleine groepen, veel ruimte voor interactie in een ontspannen sfeer.

Met behulp van anekdotes, metaforen, humor en kwinkslagen maakt JWinfotainment de taaiste wet- en regelgeving op een boeiende en verrassende manier glashelder en alles behalve taai. U krijgt als het ware een kleurrijke kapstok aangeboden waar u alle opgedane kennis overzichtelijk aan op kunt hangen. Zodat lastige materie (be)grijpbaar wordt. De groepen bestaan uit maximaal 15 deelnemers

53 Nirpa PE punten (permanente educatie)

ACTUALITEITEN 2024
/2025

De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. Hierdoor weten werkenden en werkgevenden sneller of een klus door een zelfstandige gedaan mag worden of door een werknemer. Nieuw is dat indicaties die wijzen op het zelfstandig ondernemerschap ook stevig mee gaan wegen bij de beoordeling van een arbeidsrelatie. Kwetsbare platformwerkers worden beter beschermd en schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan.


In het wetsvoorstel Meer zekerheid flexwerkers (inmiddels aangeboden aan de Raad van State) worden nulurencontracten afgeschaft. Er komen (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uur waarvoor werkenden worden ingeroosterd en betaald krijgen. Ook wordt er een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid.
Daardoor is er buiten afgesproken werktijden geen verplichting om te komen werken.

Na 3 jaar of na 3 aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever verdient een werknemer een vast contract. Dit is geregeld in de zogenoemde ketenbepaling. Gebeurt dat niet, dan geldt een tussenpoos van 5 jaar waarna een werkgever weer iemand tijdelijk in dienst kan nemen. Nu mag dat nog na 6 maanden ‘pauze’.
Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt sinds 1 januari 2024 € 13,27 per uur. In de praktijk levert dit voor aardig wat bedrijven uitvoeringsproblemen op.

Minister Van Gennip wil misstanden rond arbeidsmigratie in Nederland tegengaan. Onderdeel van haar aanpak is een nieuw toelatingsstelsel voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel dat dit regelt, de ‘Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten’, ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer. Ter aanvulling daarop wil het kabinet het ‘normenkader’ en richtlijnen die (private) inspectie-instellingen moeten volgen vastleggen. Dat gebeurt per ministeriële regeling. Deze nieuwe regeling heeft ook consequenties voor werkgevers.

Het is mogelijk om een werknemer een onbelaste vaste reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding te geven. Als een werknemer gebruik maakt van de verlofmogelijkheden van de Wet arbeid en zorg kan dit vervelende consequenties hebben.

Overuren, meer-uren, min-uren, …  wat zijn de regels?

Recent is er een aantal uitspraken rondom de vakantieregels gedaan en binnenkort komt de Hoge Raad met de uitspraak of overwerk tot het vakantieloon moet worden gerekend.

Het concurrentiebeding wordt aangescherpt. Bedrijven kunnen zo hun concurrentiegevoelige belangen beschermen terwijl tegelijkertijd onnodig gebruik van het concurrentiebeding wordt tegengegaan. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid regelt dit in het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding.


PROGRAMMA

Flexwerkers

 • internetconsultatie
  • oproepkrachten
  • ketenregeling

ZZP’ers / Schijnzelfstandigen

 • internetconsultatie
 • uitspraken Hoge Raad - Deliveroo
  • arbeidsovereenkomst / cao / pensioen
 • recente uitspraken aan de hand van Deliveroo-criteria
 • opheffen handhavingsmoratorium per 1 januari 2025
 • verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wet arbeid en zorg

 • onbelaste vergoeding en Wazo-verlof
 • rouwverlof

Overuren, meer-uren, min-uren, …  wat zijn de regels?

Diversen

 • Wet tegemoetkoming loondomein /  concurrentiebeding / WIA-beoordeling verkorte procedure 60+ / verval vakantiedagen / vakantiedagen en ziekte / tussentijdse beëindiging tijdelijk contract / verplichte vertrouwenspersoon / vereenvoudigde WIA-procedure / transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging /  ...

Actuele jurisprudentie


Uiteraard wordt het programma steeds aangepast aan de actualiteit.


data open inschrijving masterclass 2024

juni 11   09.00 - 12.30
september 24   09.00 - 12.30
oktober 14   09.00 - 12.30
november 5   09.00 - 12.30
december 9   09.00 - 12.30

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze masterclass maar zit er geen geschikte datum of locatie bij, neem dan contact op met JWinfotainment.
Ook incompany mogelijk.

 

groepsgrootte maximaal 15 personen
tijd 09.00 - 12.30 uur
locatie webinar
kosten € 295,- pp (excl btw) inclusief digitale hand-out sheets
   

aanmelden

Aanmelden kan door het per email doorgeven van uw naam, telefoonnummer, organisatie, functie en factuuradres, alsook de gewenste cursusdatum en plaats aan info@jwinfotainment.nl.
Door het inschrijven gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden.

maatwerk

Wilt u een eigen bijeenkomst of (incompany) cursus organiseren, dan kunt u zelf bepalen welke onderwerpen u aan de orde wilt stellen. U kunt kiezen uit het standaard aanbod maar u kunt ook uw eigen thema aandragen of onderdelen van de verschillende masterclasses combineren. JWinfotainment levert maatwerk en maakt graag een offerte die aansluit bij uw wensen qua inhoud, duur en aantal deelnemers. Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.